Urinvägsinfektion

Tranbär har länge ansetts ha en lindrande effekt på urinvägsinfektioner.

Försök har visat att tranbär maskerar urinlukt och effektivt hindrar bakterier från att angripa epitelialcellerna. Man kom även fram till att tranbär är framförallt effektiv att förebygga urinvägsinfektioner.

En studie visade att en testgrupp som drack tranbärsjuice reducerade antalet urinvägsinfektioner från 27 till 20 på en månad. Andra studier har dock visat ännu mer positiva resultat.